TELAH DIBUKA UJIAN KEJAR PAKET A, B DAN C SELURUH INDONESIA, RESMI. INFORMASINYA DI SINI
Diberdayakan oleh Blogger.

Kumpulan Video Pembelajaran

Home » , , » Berbicara itu penting

Berbicara itu penting


Biasakan memberi dorongan terus agar anak berbicara lebih banyak. hingga ia mau bercakap - cakap dengan teman , guru dan orang lain .Didalam bercakap - cakap ,dia masih tetap memerlukan bimbingan dari guru ataupun orang tua dirumah.
anak yang mudah berbicara atau bercakap - cakap akan lebih pandai membaca.kata - kata yang sering dipergunakan dalam percakapan lebih mudah dibacannya.anak - anak yang tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bercakap - cakap akan merasa dirinya terasing bila melihat orang lain atau berada ditengah - tengah orang lain.
Gejala keseimbangan tersebut akan terwujud bahwa cara bicara anak akan terputus - putus tidak lancar anak berbicara menunjukkan bahwa ia dalam keragu - raguan oleh karena itu anak tidak yakin akan kemampuannya sendiri. ini merupakan gejala yang kurang baik bagi perkembangan jiwa anak.

0 komentar:

Posting Komentar

Komunitas Blog Guru Sosial Media